top of page

חדשות ועידכונים

E-2 ויזה


לאחרונה אושר בקונגרס חוק המאפשר לאזרחים ישראליים להגיש בקשה לויזת משקיע מסוג E-2 בארה"ב. הויזה מאפשרת לאזרחי המדינות המשתתפות לשהות ולעבוד בארה"ב בקידום עסק אשר בו הושקע על ידם הון משמעותי. הויזה מאפשרת למשקיע עצמו, וכן לצוות ההנהלה שלו ועובדים חיוניים אחרים לשהות בארה"ב ולעבוד בה באופן זמני בקידום העסק וביסוסו.

העברת החוק שולחת מסר ברור לאזרחי ישראל כי ממשלת ארה"ב רואה בעין יפה את קידום קשרי המסחר בין המדינות.

הצטרפותה של ישראל לרשימת 79 המדינות האחרות המשתתפות בתוכנית ה-E-2 מאפשרת למשקיעים ויזמים ישראליים להרחיב את עסקיהם בארה"ב. שגריר ישראל בארה"ב מר מייקל אורן אמר כי "אנחנו מריעים לקונגרס ולנשיא על העברת החוק אשר יאפשר לעוד ישראלים להשקיע באמריקה. החוק משקף את עומק הידידות בין ארה"ב וישראל ויסייע לגידול כלכלות שתי המדינות וירחיב את הזדמנויות ההשקעה לכל המעוניינים בכך".

בין השנים 2001 ל-2010 הונפקו ע"י מחלקת המדינה בארה"ב כ-27,000 ויזות מסוג E-2 מדי שנה לכלל אזרחי המדינות המשתתפות. בהתבסס על נתוני העבר, מעריכה מחלקת המדינה כי תנפיק כ 500 ויזות E-2 מדי שנה לאזרחים ישראליים.

בדומה לויזה E-1 ("ויזת סוחרים") התקופה הראשונית של ויזה E-2 היא שנתיים. היא ניתנת להארכה לתקופות נוספות של שנתיים ללא הגבלה כל עוד העסק אשר לשמו ניתנה הויזה פועל ויציב מבחינה פיננסית. בנוסף, בני/בנות זוג של המשקיע וכן ילדים עד גיל 21 יכולים להצטרף למחזיקי ויזות E-1 ו E-2 בארה"ב בסטטוס נגזר, ללא קשר ללאומיותם. בני/בנות הזוג רשאים לקבל רשיון עבודה בארה"ב וילדיהם רשאים ללמוד במוסדות החינוך.

ההגיון הכלכלי אשר עומד בבסיס צירופה של ישראל לתוכנית היא ההכרה האמריקאית בחדשנות הטכנולוגית הישראלית וביוזמה העיסקית המאפיינת את המשקיעים הישראליים. הציפייה היא כי טכנולוגיה וידע ישראלי, כמו גם הון נזיל יעזור ביצירת מקומות עבודה בארה"ב. הדרישה היא כי ההשקעה תהיה משמעותית (Substantial) ולא שולית (Marginal). כלומר הציפייה היא כי ההשקעה תיצור מקומות עבודה ולא רק תספיק לתמיכה במשקיע ובמשפחתו. בנוסף, ההשקעה חייבת להיות בעסק פעיל וללא אופי ספקולטיבי או פסיבי. משקיע ישראלי אשר מעוניין לנצל את החוק החדש ולפתוח לקדם עסק בארה"ב נדרש לשים לב לפרטים רבים בתהליך כולל תכנון מס קפדני, בחירת צורת ארגון העסק (כגון סוג ההתאגדות בארה"ב) ושיקולים נוספים. לחברתנו נסיון עשיר בלווי עסקי מסוג זה , כולל קשרים אמיצים עם פירמות עו"ד המתמחים בנושאי הגירה בארה"ב כך שהלקוח נהנה מפתרון כולל למכלול סוגיות הקשורות לפתיחת העסק בארה"ב.


0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page