חדשות ועידכונים

דווח נכסים פיננסיים


בחודש מרץ 2010 הנהיגו רשויות המס בארה"ב נהלי דווח חדשים הנוגעים לנכסים של אזרחים אמריקאיים ובעלי Green Cards. החוק, הנקרא Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA) דורש דווח של נכסים פיננסיים המוחזקים במדינות זרות (“Specified Foreign Financial Assets”) על טופס חדש אשר מספרו הוא 8938. טופס זה ממולא ומוצמד לדו"ח המס המוגש לרשויות.

דוגמאות לנכסים פיננססיים המחויבים בדווח: חשבונות בקרנות גידור זרות, קרנות הון סיכון, חשבונות בנק, קרנות נאמנות וכדומה. למעשה הגדרת החוק היא רחבה מאד ומכסה כל נכס פיננסי המוחזק למטרות "השקעה" (וזאת בניגוד לנכסים המשמשים למסחר) מאזן המינימום בחשבון הנדרש לדווח משתנה בהתאם למספר גורמים וסטטוס הנישום:

· נישומים המתגוררים בארה"ב ומדווחים בסטטוס שאינו Married Filing Joint: 50,000 $ מאזן בסוף השנה או 75,000 $ במהלך שנת המס.

· נישומים המתגוררים בארה"ב ומדווחים בסטטוס Married Filing Joint: 100,000 $ מאזן בסוף השנה או 150,000 $ במהלך שנת המס.

· נישומים המתגוררים מחוץ לארה"ב ומדווחים בסטטוס שאינו Married Filing Joint: $200,000 מאזן בסוף השנה או 400,000 $ במהלך שנת המס.

· נישומים המתגוררים מחוץ לארה"ב ומדווחים בסטטוס Married Filing Joint: 300,000 $ מאזן בסוף השנה או 600,000 $ במהלך שנת המס.

לעיתים ישנם נכסים פיננסיים אשר הערכת שווים יכולה להיות פתוחה לפירושים שונים. על הנישום להצטייד בהערכת מומחה לביסוס הנתונים אותן ידווח לרשויות.

במקרה בו הנישום אינו מדווח FACTA כחוק וללא סיבה מוצדקת הוא צפוי לקנס של 10,000 $ עד 50,000 $ לנישום אשר לא דווח כדין עומדים מספר סעדים לצמצום הקנסות בהתייעצות עם בעל מקצוע מתאים.

יש לשים לב כי החוק אינו מבטל את הדרישה למילוי טופס TD F 90-22.1 FBAR אשר עוסק בדווח חשבונות בנקים בלבד. FBAR הינו טופס המוגש לרשויות בנפרד מדו"ח המס ומחייב את הנישום בדווח חשבונות במוסדות פיננסיים זרים מעבר לים אם לפחות אחד מהתנאים הבאים מתממשים:

1) הנישום הוא בעל זכות חתימה בחשבון או הוא בעל החשבון

2) הנישום הוא "נהנה" בחשבון

החוק מדבר על חשבונות בנק (עו"ש וחסכונות), חשבונות השקעה (ברוקראז') בעלי מאזן של

10,000 $ לפחות במהלך שנת המס.

במקרה בו הנישום אינו מדווח FBAR כחוק וללא סיבה מוצדקת הוא צפוי לקנס של 10,000$ $ עד 100,000 $ או 50% משויו של החשבון שלא דווח (לכל חשבון). לנישום אשר לא דווח כדין עומדים מספר סעדים לצמצום הקנסות בהתייעצות עם בעל מקצוע מתאים.


#savings #personalfinances

0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול