top of page

שירותים

תמונת נוף ארצות הברית
תמונת נוף ארצות הברית

נדל״ן בארה״ב

המשרד מטפל בכל ההיבטים הקשורים ללויי עיסקאות נדל"ן בארצות הברית...

אזרחי ארה״ב

אזרחי ארה"ב המתגוררים בישראל כפופים לחוקי המס של ישראל וארצות...

שעות ייצוג

בשנת 2018 שלחה הרשות כ-220 מיליון מכתבים לנישומים.

הטיפול במכתבים אלו...

חברות הי טק

משרדנו מספק שירותים לחברות עתירות ידע מישראל המעוניינות לפעול...

עסקים בארה״ב

משרדנו צבר לעצמו מוניטין בתחום  לווי עסקים ומיסוי עסקים בארה"ב...

פתיחת חשבונות בנק בארה״ב

פירמת י.ג. עציון בע"מ משתפת פעולה עם BANK OF AMERICA ומסייעת ליחידים וחברות לפתוח חשבונות...

ובנוסף:

ראיית חשבון

 • הכנת מאזנים פיננסיים לחברות ושותפויות

 • שירותי חשבות וניהול ספרים. 

 • הכנת דו"חות פיננסיים מאוחדים. 

 • הכנת דו"חות ניהוליים, דו"חות תזרים מזומנים, עריכה ובקרת תקציב.

שירותי כח אדם

 • להשלים טכסט

חשבות שכר

 • להשלים טכסט

יעוץ עסקי וכלכלי

 • יישום והתקנת מערכות ניהול חשבונות והטמעת נהלים למינהל חשבונאי תקין.

 • ניתוח השקעות, מחקרי ייתכנות, והערכות שווי

 • הכנת חבילת מימון בנקאי וייצוג

 • רישום ופתיחת חברות חדשות

 • חשבונאות חקירתית וניתוח נתונים

 • ניתוחי שוק ומחקרי השפעה כלכלית

חשבונאות תחקירית

 • להשלים טכסט

גיוס והשמה

 • להשלים טכסט

שירותיי ביקורת

 • ביקורת חשבונאית וסקירת דו"חות פיננסיים 

 • ביקורת חשבונאית מיוחדת (משפטית, ניהולית)

מיסים

 • תכנון מס - ארה"ב/ישראל, והאמנה למניעת כפל מס 

 • הכנת ד"וחות מס בארה"ב עבור יחידים, משקיעים, שותפויות ועסקים 

 • ייצוג בפני שלטונות המס בארה"ב ופתרון מחלוקות 

 • תכנון ותיאום מס בינלאומי כולל דו"חות מחירי ההעברה.

bottom of page