top of page

שירותים - ייצוג מול רשויות המס בארה״ב

תכנית ייצוג

usa29.jpg
usa38.jpg

קבלת מכתב מרשות המיסים האמריקאית היא חוויה לא נעימה.

בשנת 2018 שלחה הרשות כ-220 מיליון מכתבים לנישומים.

הטיפול במכתבים אלו הוא עניין חשוב, שגם רגיש ללוחות זמנים.

ניסיון עצמאי לטיפול בעניין יכול להיות מקור לטעויות וסיבוכים מיותרים, שעלולים לעלות כסף רב.

עד כה משרדנו הציע טיפול סטנדרטי בסוגיות אלו על פי תעריף רגיל של 600 ₪ לשעה + מע"מ. ברוב המקרים הטיפול אורך בממוצע בין שעתיים לשלוש והדבר תלוי במורכבות הסוגיות, מספר שעות ההמתנה בטלפון לנציגי הרשות והיקף המסמכים התומכים הנדרשים על מנת להוכיח את עמדתנו.

תוכנית שירות ייצוג

אנו מציעים ללקוחותינו אפשרות לרכוש מראש ייצוג מול הרשויות לטיפול במכתבים.

על פי התוכנית - הלקוח ירכוש שירות במחיר מופחת משמעותית ובתשלום מראש לשנת המס 2020 ואילך
(גם אם ההודעה מהרשות מגיעה בפועל בשנה מאוחרת יותר), על פי המפתח הבא:

  • שעת ייצוג אחת - 480 ש"ח כולל מע"מ בלבד!
  • 3 שעות ייצוג - 1000 ש"ח כולל מע"מ בלבד!

חשוב!

  1. יש לשים לב כי התוכנית אינה מבטיחה תוצאות מסוימות ואין ערובה להצלחת הטיפול מול הרשויות לשביעות רצון הלקוח.

  2. טיפול המתארך מעבר לחלון הזמן שנקבע יחויב בתעריף הרגיל של 600 שח לשעה פלוס מע"מ

הסוגיות העיקריות שבהן נתקלים לקוחותינו מול הרשויות הן:

  1. תשלומים שאבדו או לא שויכו לחשבון הלקוח ע"י ה-IRS, ולכן חשבון הלקוח מראה חוב במקום זכות.

  2. ניכויי מס במקור (שבוצעו ע"י גורמים אחרים) ולא שויכו לחשבון הלקוח ב-IRS

  3. קנסות שונים שהוטלו ע"י ה-IRS (כגון בגין איחור בדיווח או איחור בתשלומי המס).

  4. בקשות לאימות זהות שהגיעו מה-IRS ואשר בלעדיהן לא ישוחרר החזר המס ללקוח.

  5. ביקורת של הרשות על דוחות המס (AUDIT)

חשוב!

​המחיר הנקוב בהצעה הינו בתוקף למצטרפים עד לתאריך 15.4.2021.

לאחר תאריך זה השירות יינתן בתעריף הרגיל של 600 ₪ לשעה פלוס מע"מ.

bottom of page