top of page

חדשות ועידכונים

שמירת מסמכים תומכים


רשויות המס בארה"ב שומרות לעצמן את הזכות לבדוק ולאמת את דו"חות המס אשר מוגשים ע"י הנישומים. באופו כללי הרשויות בודקות (בצורה של ביקורת - Audit) פחות מ-1% מהדו"חות המוגשים. במקרה של ביקורת, אנו נזדקק למסמכים אשר תומכים בנתונים אותם דיווחנו לרשויות המס, כגון: קבלות על הוצאות, מסמכים התומכים בהכנסות, תדפיסי בנקים ועותקי המחאות

ששולמו לספקים. בנוסף ניאלץ להוכיח כי הוצאות ששולמו היו לטובת הפקת הכנסה/השקעה ולא לצרכים אישיים.

מהטעם הזה אנו ממליצים על תיוק מסודר של כל מסמכי ההכנסות וההוצאות הרלוונטיים אצל הלקוח. אנו עושים שימוש ברוב המסמכים האלו בעת הכנת הדו"חות אבל כמובן לא מגישים אותם לרשויות כיון שהדבר אינו נדרש על ידן.

כאמור במקרה של ביקורת נציג אותם על מנת לתמוך בדו"ח שהוגש.

באופן כללי מומלץ לשמור מסמכים תומכים לתקופה של שבע (7) שנים מיום הגשת הדו"ח. ניתן גם לסרוק את המסמכים ולאכסנם בצורה אלקטרונית. מומלץ לשמור מסמכים אלו בכונני גיבוי ובתיקיות בענן כך שבמקרה של החלפת מחשב או חלילה במקרה של תקלה הם אינם אובדים.


0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page