טפסים שימושיים - אזרח אמריקאי ללא SSN

תמונת נוף ארצות הברית
תמונת נוף ארצות הברית
לא ניתן להגיש דוח ללא SSN.
יש לפנות לשגרירות האמריקאית לבקשת מספר.

לאחר הנפקת SSN,
לקבלת רשימת המסמכים שעליך להעביר אלינו,
יש למלא את הטופס הבא:

© 2011 .Y.J.Etzion Ltd