top of page

חדשות ועידכונים

אזרחי ארה״ב - גילוי מרצון

אזרחי ארה"ב אשר לא מילאו את חובת הדיווח השנתית לגבי הכנסות ודיווח חשבונות פיננסיים, זכאים (בהתאם לחוקים ולתקנות הקיימים היום) לבחור בין שתי שיטות של יישור ההדורים מול רשויות המס האמריקאיות.

1. שיטת הגילוי מרצון על חשבונות מעבר לים - OFFSHORE VOLUNTARY DISCOLOSURE PROGRAM - או בשמה המקוצר OVDP

2. שיטת הגילוי / דיווח הפשוטה - STREAMLINED PROCEDURE - על סוגיה השונים

השיטות נבדלות במהותן בזה שהשיטה הראשונה מתוכננת לתת מענה לנישומים אשר בבסיס אי הדיווח שלהם היתה כוונה להסתיר את חשבונותיהם והכנסותיהם. אלו יתאפיינו בעיקר באנשים ששלחו דיווחים לרשויות - אך דיווחים אלו היו חסרים ביודעין את הפרטים לגבי הכנסות וכספים מעבר לים.

השיטה השנייה מותאמת לאזרחי ארה"ב אשר אי הדיווח שלהם נובע מחוסר מודעות לחובת הדיווח. שיטה זו היא פשוטה יותר לביצוע אולם אינה מבטיחה חסינות מפני נקיטת צעדים משפטיים כנגד היחיד אם יובהר בהמשך כי בבסיס אי הדיווח כוונה פלילית של התחמקות מתשלום מס.


0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page